Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Новости

Яндекс.Погода

Главная  / Мероприятия (Actions) / Научные конференции (Scientific conferences) / Польский - List nt. międzynarodowej konferencji 01.03.2012 r.

Польский - List nt. międzynarodowej konferencji 01.03.2012 r.

Moskiewski Państwowy Uniwersytet Ekonomii, Statystyki i Informatyki
(oddział w Krasnojarsku),

Filia Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Krasnojarsku,

Ekspert organizacji „Międzyregionalne Biuro Ekspertyz" (w Krasnojarsku),

Międzynarodowa organizacja publiczna „Międzynarodowa Słowiańska Akademia Prawa "Prav"",

Nowoczesna Akademia Humanistyczna (oddział Krasnojarsk),

Bałtycka Akademia Międzynarodowa,

Kazachski Uniwerstytet Humanistyczno-Prawny,

Doniecki Państwowy Uniwersytety Zarządzania,

Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Ion Creanga (Mołdawia),

Gomelski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. P.O. Suchoja,

Krymski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny,

Akademia Nauk Słowiańsko-Aryjskich (Ukraina),

Taurycki Uniwersytet Narodowy,

Państwowy Uniwersytet Khakaski im. N.F. Katanova,

Tadżycki Państwowy Uniwersytet Prawa, Biznesu i Polityki

 

Do Kierowników organów i organizacji,

środowiska naukowego.

 

(w sprawie międzynarodowej konferencji

organizowanej 1 marca 2012 roku)

 Szanowni Państwo,

        Niestety w ciągu ostatnich 20 lat, w  powszechnym użyciu, zarówno w Rosji jak i innych krajach, są umowy (transakcje) zaliczone do bardzo nieprzyjaznych fundamentów moralności i prawa oraz porządku naszego narodu.

        Są to lichwiarskie transakcje. Tego typu transakcje polegają na kredytowaniu instytucji, osób fizycznych, oraz (jak wskazują wyniki badań) w dużej skali przez studentów szkół wyższych oraz innych instytucji edukacyjnych w Rosji i innych państw pod płaszczykiem "umowa kredytowa", "umowa pożyczki" (z możliwością spłaty odsetek), itd. Pomimo tego, że zjawisko lichwiarstwo zostało rozpoznane, nie utraciło na dotkliwości i jest nadal powszechne. Zobacz także artykuł: http://mbe2009.ru/popov_a.n._k_voprosu_o_nichtozhnost

         Organizatorzy konferencji zapraszają wykładowców, absolwentów szkół wyższych, adiunktów, naukowców, ludzi ze środowiska praktyki do wzięcia udziału w międzynarodowej zaocznej konferencji naukowo-praktycznej nt.: Lichwiarstwo: przeszłość, stan obecny oraz perspektywy zwalczania", która odbędzie się  1 marca 2012 r. w Krasnojarsku (Rosja) w następujących obszarach tematycznych:

 • - Ekonomia,
 • - Prawo,
 • - Historia,
 • - Nauki polityczne,
 • - Filologia,
 • - Pedagogika,
 • - Filozofia,
 • - Psychologia,
 • - Kultura,'
 • - Sztuka,
 • - Socjologia,
 • - Duchowieństwo i religia.

        Zaplanowano publikację materiałów konferencyjnych. Materiały będą publikowane na stronach internetowych - za darmo dla uczestników konferencji oraz  w formie drukowanej w zbiorze wydanym po zakończeniu konferencji. Koszt publikacji pojedynczej strony artykułu/abstraktu w zbiorze wynosi 100 rubli (ale nie mniej niż trzy strony). Autorzy którzy nie pochodzą z Rosji ponoszą koszty przesyłki książki zgodnie z cennikiem poczty rosyjskiej. Wiadomości na temat ewentualnych kosztów wysyłki, będą przekazywane autorom po 1.03.2012. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do publikowania artykułów drukowanych autorów, którzy nie zapłacili za publikację w zbiorze.

          Dla uczestnictwa w   konferencji należy przed 27 luty  2012  roku skierować dwa pliki w  elektronowym  wyglądzie   po elektronowej poczcie na Rosjaninie czy na kimkolwiek  druhem słowiańskiej mowie za adresem usekspert3@mail.ru :

1.      Zgłoszenie, znajdujące się w pliku o nazwie „Заявка" (plik w formacie rtf) skierowany do Komitetu Organizacyjnego konferencji o następującej treści:

 • 1) imię, nazwisko, drugie imię (w całości), stopień naukowy, tytuł artykułu autora, tytuł, miejsce pracy (pełna nazwa organizacji - bez skrótów) uczestnik;
 • 2) dane teleadresowe, w szczególności: numer kontaktowy, faks, adres e-mail (z indeksem), adres pod który należy wysłać zbiór publikacji (jeśli płatnikiem jest autor to adres jego zamieszkania);
 • 3) wskazać którą konferencję dotyczy zgłoszenie;
 • 4) tytuł artykułu;
 • 5) intencję autora lub pracodawcy odnośnie zakupu zbioru publikacji w formie drukowanej.

2.      Artykuł/abstrakt znajdujący się w pliku z nazwą „Статья", opracowany zgodnie z wymaganiami:

 • 1) interlinia - 1;
 • 2) ustawienia strony: góra i dół, 20 mm, 30 mm od lewej i od prawej do 15 mm;
 • 3) pojemność - od 3 do 5 stron;
 • 4) edytor tekstu - Word 97-2003;
 • 5) czcionka - „Times New Roman Cyr";
 • 6) rozmiar czcionki-14;
 • 7) format pliku - "Text Format RTF (* rtf)";
 • 8) przypisy - tekst w nawiasach, np.: (zob. 1, str. 22), gdzie pierwsza liczba - pozycja w spisie bibliograficznym, druga - strona w źródle;
 • 9) schemat artykułu:

 

Tytuł artykułu

(tekst pogrubiony, wyśrodkowały, jeden wolny wiersz)

 

Nazwisko, inicjały imienia (imion) autora (-ów).

(tekst pogrubiony, kursywa, wyrównany do lewej)

 

dwa wolne wiersze

 

TREŚĆ ARTYKUŁU

 

dwa wolne wiersze

Odwołania w tekście.

 Przypisy, wykresy, tabele, zdjęcia są niedozwolone.

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów przygotowanych zgodnie z określonymi wyżej wymaganiami.

Komitet Organizacyjny prosi Kierowników organów i organizacji o przekazanie informacji na temat konferencji wszystkim zainteresowanym osobom oraz o konieczności przesyłania powyższych materiałów na podany adres e-mail.

Na konferencji zostaną sformułowane wnioski i propozycje dla władz państwowych w rozwiązaniu problemu lichwy. Drukowane materiały konferencyjne będą mogły być wykorzystywane w postępowaniach sądowych jako pisemny dowód w sprawach nieważności umów kredytowych i pozostałych form kredytowania transakcji.

 Pytania można kierować telefonicznie 8 (391) 299-70-29 lub

E-mail:   usekspert3@mail.ru .

 

26 grudnia 2011 r.

 Z poważaniem,


 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego,

profesor, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Prawnych

Popov Andrey Nikolaevich

 

© 2011 Международная славянская правовая академия Правь
Создание, разработка сайта - студия Мегагрупп.ру.