Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Новости

Яндекс.Погода

Главная  / Мероприятия (Actions) / Научные конференции (Scientific conferences) / Польский - List Międzynarodowej Konferencji 08 luty 2012

Польский - List Międzynarodowej Konferencji 08 luty 2012

Moskiewski państwowy uniwersytet gospodarki, statystycy i informatycy (Krasnojarsk filia) 

Filia Rosyjskiego państwowego socjalnego uniwersytetu w 

m. Krasnojarskie 

Ekspertowa organizacja Sp. z o.o. "Межрегиональное biuro ekspertyz" (г.Красноярск) 

Współczesna humanitarna akademia (Krasnojarsk filia) 

Zarząd wewnętrznych spraw po г.Красноярску 

Bałtycka międzynarodowa akademia 

Kazachski Humanitarny-prawny Uniwersytet 

Doniecki państwowy uniwersytet kierowania 

Międzynarodowa społeczna organizacja "Międzynarodowa słowiańska prawna akademia "Prav"" (Rosja) 

Państwowy pedagogiczny uniwersytet im. Jona Крянгэ (Mołdowa) 

Hawański uniwersytet (Republika Kuba) 

Homel państwowy techniczny uniwersytet 

imię П. О. suchy 

doniecki państwowy medyczny uniwersytet im. m.Gorkego 

Krymski Państwowy Humanitarny Uniwersytet 

Chakasja państwowy uniwersytet im. Н.Ф. Катанова 

Tadżycki państwowy uniwersytet prawa

Odeski Naukowo-badawczy instytut sądowych ekspertyz Ministerstwa sprawiedliwości Ukrainy

Kierownikom organów 

i organizacji, uczonym [O międzynarodowej konferencji 08 lutego 2012 roku ] 

Szanowane koleżanki ! 

Organizatorzy konferencji zapraszają wykładowców, aspirantów, pretendentów, adiunktów, naukowców, co praktykuje fachowców, przedstawicieli kleru, innych uczonych i praktyków wziąć udział w Dziewiątej zaocznej międzynarodowej naukowej   konferencji "Aktualne problemy nauki, praktyki i wyznań wiary na współczesnym etapie", która odbędzie się 08 lutego 2012 roku w г.Красноярске (Rosja) po następnych kierunkach: 

- ekonomiczne; 

- prawne; 

- historyczne; 

- filologiczne; 

- pedagogiczne; 

- medyczne; 

- filozoficzne; 

- psychologiczne; 

- kulturologia; 

- historyczne sztuki; 

- antropologiczne; 

- socjologiczne; 

- duchowny-religijne.

W konferencji tradycyjnie przyjmowały i biorą aktywny udział znani uczeni i praktyki.

Planuje się publikacja zbioru materiałów konferencji. Publikacja materiałów na Internetstronach internetowych - bezpłatne dla uczestników - planuje się po wydaniu zbioru w drukarskim rodzaju. Wydanie i rozsyłanie zbioru konferencji w drukarskim rodzaju - na płatnej podstawie. Listy z rekwizytami dla opłaty będą obesłały się autorom z 08 lutego 2012 roku. Komitet organizacyjny konferencji zostaje za sobą prawo nie publikować w drukarskim rodzaju artykułu autorów, które nie spłaciły zbiór. 

Dla uczestnictwa w konferencji należy przed 08 luty 2012 roku skierować dwa pliki w elektronowym wyglądzie po elektronowej poczcie na Rosjaninie albo na innym słowiańskim języku za adresem usekspert3@mail.ru : 

1.Zapotrzebowanie, rozmieszczone w pliku z nazwą "Zapotrzebowanie" (format plika - "Tekst w formacie RTF (*.rtf)), adresuje Komitetu organizacyjnemu konferencji z wskazaniem :

1) nazwiska, imienia, imienia (w całości) ojcowskiego, uczonego stopnia, uczonego tytułu autora artykułu, posady, miejsca pracy (pełne miano organizacji - bez skróceń) uczestnika konferencji; 

2) kontaktowych telefonów, faksu, pocztowego (z indeksem) adresu (dla wysyłki zbioru w drukarskim rodzaju) i adresu elektronowej poczty autora; 

3) nazwa i kierunek konferencji; 

4) nazwa artykułu; 

5) zamiarów pracodawcy albo autora kupić zbiór konferencji w drukarskim rodzaju.

2. Artykuł, rozmieszczony w pliku z nazwą "Artykuł", załatwiony formalnie za wymaganiami (włożonym plikiem) : 

1) interwał- 1 ; 

2) odstępstwa: z góry i od spodu-20 mm, na lewo-30 mm, справа-15 mm; 

3) objętość - do 6 stronic; 

4) tekstowy redaktor - Word 97-2003; 

5) czcionka - "Times New Roman Cyr"; 

6) rozmiar czcionki-14; 

7) format plika - "Tekst w formacie RTF (*.rtf)"; 

8) powoływań - w tekście w okrągłych nawiasach, напр: (cm: 1; стр. 22), gdzie pierwsza liczba - numer źródła w bibliograficznym spisie, drugie - numer stanicy w źródle; 
9) schemat artykułu :

Nazwa artykułu (tłustą czcionką, orientacja - po centrum) 
przepuszczenie jednego rządka 

Nazwisko, inicjały autora (ов) 

(tłustą kursywą, wyrównywanie po lewym kraju) 

przepuszczenie dwóch rządków 

Tekst Artykułu 
przepuszczenie dwóch rządków 


Bibliograficzny spis 

(wyrównywanie - na całą szerokość rządka) 

Od strony odsyłacz, tablice, grafiki, wykresy, obrazy nie dopuszczają się.

 Komitet organizacyjny konferencji zostaje za sobą prawo nie publikować materiały, załatwione formalnie nie odpowiednio do wskazanych wymagań. 

Komitet organizacyjny konferencji prosi kierowników organów i organizacji udowodnić ten list do с zainteresowanych osób i skierować nam po elektronowej poczcie wskazane powyżej materiały. 

Zaświadczenie po tel.             8 (391) 299-70-29       i po E - mail: 
usekspert3@mail.ru.

21 października 2011 roku. 

Z szacunkiem, 

głowa Komitetu organizacyjnego konferencji, 

profesor, 

Popów Andrzej  Nikolaevich

 

© 2011 Международная славянская правовая академия Правь
Создание, разработка сайта - студия Мегагрупп.ру.